Laserowe systemy pomiarowe

SAND-500 – System analizy nawierzchni drogowej

Urządzenie umożliwi odwzorowanie powierzchni drogi o szerokości do 3,4 m. System pomiarowy opiera się na czujnikach w tym dalmierzu laserowym firmy Sick. Sygnały pomiarowe są rejestrowane przez komputer w czasie rzeczywistym a zastosowanie elektronicznych magnetometrów i żyroskopów umożliwia odczyt odchylenia systemu pomiarowego od poziomu rzeczywistego (Ziemskiego) oraz określenie przyspieszenia. Dodatkowo, przez zastosowanie systemu pozycjonowania GPS w czasie rzeczywistym, zarejestrowany skan laserowy umiejscawiany jest geograficznie. Sygnały pomiarowe rejestrowane są przez komputer i poddawane obróbce przez autorskie dedykowane oprogramowanie, którego rezultatem jest wyświetlenie /odwzorowanie/ powierzchni drogi w postaci monochromatycznego zdjęcia laserowego oraz mapy hipsometrycznej. Aplikacja umożliwia wymiarowanie wszystkich uszkodzeń nawierzchni zgodnie z obowiązującymi standardami elektronicznej ewidencji dróg w Europie.

Laserowy system pomiarów objętości – LSPO

Urządzenie umożliwi pomiar objętości ładunków transportowanych wózkiem widłowym przejeżdżającym przez bramkę pomiarową usbrojoną w czujniki i dalmierze laserowe firmy Sick. Pomiary rejestrowane są przez komputer i poddawane obróbce przez autorskie dedykowane oprogramowanie, którego rezultatem jest wyświetlenie /odwzorowanie/ objętości opakowania wraz z danymi liczbowymi.

 

Identyfikacja i ewidencja zasobów.

System umożliwia identyfikowanie i ewidencjonowanie zasobów dzięki kodom kreskowym. Znajdzie zastosowanie w magazynach, przemyśle jak również w drobnej przedsiębiorczości. Sprawdza się na wolny powietrzu w każdych warunkach atmosferycznych. Wykożystanie bezprzewodowej transmisji danych i sieci internet pozwala na zdalne zarządzanie i nadzór realizowanych zadań.


< wstecz