Laserowy LIS został stworzony w kooperacji z firmą CEN-RAT. Pomysł powstał z rozwoju idei zastosowania dalmierzy laserowych do dokumentowania stanu nawierzchni dróg. Rok temu wraz z inż A. Cholewińskim koncepcja ta została rozwinięta o możliwość zastosowania jej w górnictwie w miejscach gdzie warunki pracy człowieka są skrajnie niebezpieczne – a właśnie takimi miejscami są wentylacyjne szyby kopalniane. Po zainteresowaniu tą koncepcją CEN-RAT zdecydował współtworzyć i sfinansować ten innowacyjny projekt. Zaowocowało to stworzeniem prototypu nowatorskiego urządzenia, uzyskującego trójwymiarowy obraz szybu. Interdyscyplinarny zespół firmy FBC Robert Janiec wywodzi się akademickich środowisk Śląska związanych z Politechniką czy WSTI. Osoby te uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach z dziedziny automatyki i robotyki. Firma FBC istnieje na rynku od kilkunastu lat. W tym czasie między innymi z powodzeniem zrealizowała różne projekty wizualizacji danych z wykorzystaniem laserów. Zdobyte doświadczenia i współpraca z firmą CEN-RAT otwierają nowe możliwości zastosowań technologii laserowych. Obecnie badania ukierunkowane są na wdrożenie urządzeń podnoszących bezpieczeństwo nie tylko w kopalniach, ale również innych obszarach związanych z ratownictwem.                                          

                                                   

 

LIS w mediach >>

Inne zastosowania dalmierzy laserowych w naszych projektach >>